Craft

Hvad er craft

Craft betyder helt enkelt håndværk og håndarbejde. Udført i og med alle mulige materialer. Det kan fx være træ, stof, papir, glas, ler, garn mm.

Craft psykologi

Craft psykologi er noget, man forbinder med udførelse af håndværk og håndarbejde. Ved udførelse af disse to ting, kan man opnå fordybelse og opleve at være i en tilstand af at være i nuet. Vi glemmer alt andet end det, vi er beskæftiget med. Det er dét, craft psykologi handler om – om teorien bag de psykologiske effekter ved at udføre craft og via craft aktiviteter fremme glæde og egen trivsel.

Hvordan inddrager vi craftpsykologi i undervisningen

På Højer Efterskoles CRAFT-linje skal vi arbejde kreativt. Vi skal arbejde med vores hænder, fordybe os i materialer og teknikker. Der skal arbejdes med at udvikle færdigheder. Ideer skal omdannes til produkter. Og i hele denne proces opnår man at være i flowtilstand. At være i flow betyder, at man er fuld ud fokuseret på sin aktivitet. Man er så opmærksom og koncentreret om det, man har gang i, at der er ikke er plads til at tænke på andet og bekymre sig om problemer. Man glemmer tid og sted, og hvis færdigheder stemmer overens med udfordringen i opgaven, man sidder med, opnås en glæde og tilfredshed. Dette vil vi gerne arbejde med bevidst. Således bliver man bevidst om den proces og herefter kan man efter behov vælge det til.

Hvordan inddrager vi craftpsykologi i undervisningen

På Højer Efterskoles CRAFT-linje skal vi arbejde kreativt. Vi skal arbejde med vores hænder, fordybe os i materialer og teknikker. Der skal arbejdes med at udvikle færdigheder. Ideer skal omdannes til produkter. Og i hele denne proces opnår man at være i flowtilstand. At være i flow betyder, at man er fuld ud fokuseret på sin aktivitet. Man er så opmærksom og koncentreret om det, man har gang i, at der er ikke er plads til at tænke på andet og bekymre sig om problemer. Man glemmer tid og sted, og hvis færdigheder stemmer overens med udfordringen i opgaven, man sidder med, opnås en glæde og tilfredshed. Dette vil vi gerne arbejde med bevidst. Således bliver man bevidst om den proces og herefter kan man efter behov vælge det til.

Craft som linjefag

På craftlinjen er der undervisning 2 gange eftermiddage om ugen. Herudover vil der være linjefagsdage, hvor vi arbejder på linjen hele dagen og dermed går mere i dybden med materiale og processer.

Hvem kan være med?

Alle kan deltage på craft-linjen. Uanset færdigheder og køn.
Måske dyrker du en hobby derhjemme, eller har gået til noget i fritiden. Måske har du bare lyst til at udforske noget nyt. Du behøver ikke have erfaring med at være kreativ. Så længe du har mod og lyst til at afprøve, udforske og udvikle, er du velkommen til at deltage.

Hvad skal vi lave på craftlinjen?

Følgende KAN være ting, vi kan arbejde med: re-design, strik, ler, byg din egen højtaler, 3D print, grafisk design mm. Vi skal arbejde med de traditionelle tilgange til materialerne, men også de utraditionelle ved at afprøve og teste, hvordan de kan bruges på andre måder og i andre sammenhænge. Der er ingen rigtig og ingen forkert måde at gøre tingene på. Vi skal eksperimentere og finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Skal jeg selv medbringe noget på linjen?

Nej, du skal ikke medbringe egne materialer. Der vil i craftlokalet være materialer tilgængelig. Både med et specifikt projekt for øje, men også materialer, du kan lade dig inspirere af. Du er selvfølgelig velkommen til at bruge fx egne tusser osv, hvis du har lyst til dette.

Inspiration / ideer

Inspirationen til, hvad vi skal lave på craft-linjen, kan komme fra både underviseren, men også fra dig selv. Man er altid velkommen til at byde ind med ideer. Ideer opstår ofte spontant når man fx sidder med nogle materialer. Inspiration kan man finde overalt. Det kan være, man ser en farve eller noget materiale, som giver inspiration til en aktivitet. Derfor er noget af det første, vi skal lave, vores egen lille bog, som vi kan have med os, så man altid kan tegne eller skrive sin ide ned, så man ikke glemmer den. Måske er det bare en ide, der er halvfærdig, og som senere så kan videreudvikles.
Vi arbejder med moodboards, som er en måde du kan visualisere det projekt, du skal i gang med. Man laver en form for collage, hvor man samler forskellige materialer, farveprøver, tekster, genstande osv. for på den måde at få et samlet overblik. Man bliver ved med at tilføje eller fjerne elementer, til man er tilfreds med udtrykket og herefter gå i gang med en opgave.

Undervisningsform

Undervisningsformen handler om at inddrage craftpsykologien, hvor vi arbejder på at komme i flowtilstand. Men vi skal også arbejde med og på at udvikle os selv. Derfor vil nogle opgaver være obligatoriske og andre mere frie. De obligatoriske opgaver er for at udfordre dine færdigheder og måder at arbejde på. For at opnå nye teknikker og for at få nye vinkler på løsninger.

To forskellige måder at få en opgave på kunne være

  1. 1) lav din egen lampe eller
  2. 2) lav din egen bordlampe.

Her er opgave 1 meget mere fri og kan gå i flere retninger end opgave nr. 2, der er låst fast på en bordlampe. Nogen kan bedst det ene og andre bedst det andet. Opgave 1 taler måske umiddelbart mest til flowtilstanden, men det betyder ikke, at den ikke kan opstå i opgave nr. 2.
Underviseren vil komme med et oplæg, som der arbejdes ud fra. Herefter skal der måske tænkes videre, findes inspiration, afprøves materialer og laves moodboard inden den endelig ide afprøves og udføres.
Når opgaven er løst, beskrives tanker og processer. Hvad var godt, og er der noget, der kunne gøres anderledes? Hele forløbet evalueres. Man ender ikke altid ud med det perfekte resultat – det er ok. Det er en læringsproces, og det er lige så meget her, der skal være fokus, end kun på det færdige resultat.
Som elev er du velkommen til at byde ind med ideer. Der er også mulighed for at du afvikler et forløb for dine kammerater. Du har måske erfaringer eller tidligere prøvet noget, som du synes, kunne være fedt at give videre.
Der kan både arbejdes i grupper eller selvstændigt.

Udflugter

En del af undervisningen kunne også foregå ud af huset. Måske besøge et galleri, et firma eller en lokal kunstner. Måske skal der indkøbes eller findes materialer i naturen eller genbrugsbutikken.
Det kan også være, der kom en gæstelærer.

Teori/praktisk undervisning

Undervisning kan bestå af både teori og praktisk undervisning. Inden man går i gang med et projekt, kan det være en nyttigt med teoretisk viden inden for at opnå viden om fx en kunstner, materialer, værktøj mv. Herefter starter den praktiske del.

Skal man til prøver og test i Craft?

Nej det skal man ikke. Men derfor skal man alligevel gøre sig umage og deltage i undervisningen.

Kortere og længere forløb

På Craft-linjen vil der være både kortere og længere forløb. Nogle varer måske en uge og andre flere uger. Dette afhænger også af hvilket materiale eller håndværk, vi arbejder med. Noget tager bare længere tid at lære, og andet kan afhænge af fx tørretider mv.

Hvilke materialer arbejder vi med

På craft-linjen arbejder vi med indkøbte materialer. Men i forhold til bæredygtighed, som er en vigtig faktor at tænke på, finder vi materialer i genbrugsbutikkerne, udenfor og fx emballage fra køkkenet. Genbrug er guld, og det udnytter vi så godt, vi kan. Vi kan finde materialer til det, vi gerne vil lave, men vi kan også gøre det omvendt og finde materiale og lade sig inspirere til et projekt af materialet.

Bestillingsopgaver

Det sker også at vi får bestillingsopgaver. Det kan være der mangler oppyntning på skolen, nogle der mangler et skilt eller måske skal de laves rekvisitter til årets musical. Her får vi udstukket nogle rammer og ønsker for opgaven, og så går vi i gang med at brainstorme og komme frem til det, vi gerne vil lave. Dette er en meget konkret opgave og bliver resultat som ønsket, er det bare en fed følelse.

Udstilling

Når vi har arbejdet med et projekt, udstiller vi det gerne på skolen, så de andre kan se, hvad vi har lavet. Dermed er det også muligt for jeres forældre at se resultaterne, når de er på skolen. Måske laver vi også en fernisering i craftlokalet. Efter endt fremvisning, kan I tage produkterne med hjem.

Craftlokalet

Er vi kun i craft lokalet i undervisningstiden?

Nej, lokalet kan også benyttes i egentiden. Der vil være mulighed for at arbejde videre med et igangværende projekt eller blot tilbringe tid med dine kammerater.
Det er en selvfølgelighed, at du følger de regler, der er, for at være i lokalet og at du samtidig behandler materialerne ordentligt og rydder op efter dig selv – så er det bare meget federe for den næste at komme og bruge lokalet.

Samarbejde

På linjeundervisningen er du sammen med de andre, der er på linjen. Men der kan også være andre tidspunkter, hvor vi er sammen med andre. Det kan være et tværfagligt projekt med andre linjer. Måske er der gæster udefra, der deltager. Det kan fx være, når der er udvekslingselever fra Polen, eller når skolen afholder Camps.

Atmosfæren

For at det bliver en god undervisning på linjen, er det vigtigt at vi alle møder ind til undervisningen forberedt og klar. Der skal være en god tone, åbenhed, ordentlighed og gensidig respekt. Det er bare fedest, når vi både kan hjælpe og inspirere hinanden.