MAD

Nyt linjefag på Højer Efterskole

Linjefaget Mad er for elever, der har lyst til at undersøge, afprøve og udvikle sig gastronomisk med mad, kultur, marsken og vadehavets mange naturlige lækkerier. Linjefaget henvender sig både til nybegynderen såvel som den øvede gastronom. Det vigtigste er, at man har lysten til at være med og viljen til at arbejde med maddannelse. Vi arbejder målrettet med madkultur, madglæde og maddannelse og har fokus på:

Mad og kultur

Indsigt og bevidsthed om mad og kultur, kultur i maden, maden i kulturen og alt der omhandler mennesker, kultur og mad

Mad og måltidet

Udvikling af madlavningskompetencer og indsigt i måltidets betydning.

Sundhed og trivsel

Indsigt i og bevidsthed om egen og fællesskabets sundhed og trivsel.

Bæredygtighed

Indsigt og forståelse for natur, råvarer og ressourceanvendelse

Marsken og vadehavet

De mange skatte der er lige udenfor vores dør i form af naturlige, sunde råvare og Sønderjyske traditioner.

Indhold

På Madlinjen har vi følgende principper for vores tilgang til mad:

  • Vi følger de officielle kostråd
  • Vi anvender årstidens lokale råvarer
  • Vi varierer maden, måltidet og aktiviteterne
  • Vi anvender både økologiske og konventionelle produkter der er lokalt forankrede
  • Vi er ressourcebevidste
  • Vi tilrettelægger aktiviteter, hvor vi afprøver, eksperimenterer og reflekterer om den personlige tilgang til mad
  • Vi involverer og udfordrer eleverne i aktiviteter, hvor alle sanser sættes i spil
  • Vi sætter en ramme, der styrker og udvikler den enkelte og fællesskabet
  • Vi tager hensyn til særlige behov

Der vil blive inddraget gæstekokke i den daglige undervisning eller som en del af weekendarrangementer/lejre/linjefagsugen. Og vi kommer selvfølgelig ikke udenom det store Sønderjyske kaffebord.