8,9,10 klasse

Bliv elev på Højer Efterskole fra 8. klasse

Som elev i 8. klasse får du de samme fag som du ville gøre i folkeskolen – blot på en anden måde. Vi kører vores 8.klasse som em projektklasse.

Det betyder, at du som elev i 8. klasse både møder faglig udfordring, men at vi samtidig også arbejder differentieret ud fra dit faglige niveau.

Timeld dig her!

Elev i 9. klasse på Højer Efterskole

Som elev i 9. årgang tilbyder vi dig differentieret undervisning, der målrettes den enkelte elevs behov og styrkesider. Vi tilbyder ikke fransk og kristendomskundskab.

Med afsæt i din handleplan – som udfærdiges ved skoleårets begyndelse i samarbejde mellem dig, dine forældre og skolen – er det faglige mål med 9. årgang at gøre dig studieklar til den ungdomsuddannelse du måtte ønske.

Timeld dig her!

Elev i 10. klasse på Højer Efterskole

Med afsæt i din handleplan – som udfærdiges ved skoleårets begyndelse i samarbejde mellem dig, dine forældre og skolen – er det faglige mål med 10. årgang at gøre dig studieklar til den ungdomsuddannelse du måtte ønske.

Som elev i 10. årgang får du undervisning i dansk, matematik, og engelsk. Du kan indstille dig til FP10 prøver i disse fag.

I den øvrige boglige undervisningstid kører 10. årgang i to spor. Borgerservice – det er her du vil blive klædt på til ungdoms – og studielivet. Det andet spor er Valg10, hvor du skal vælge forskellige forløb. Du inddrages i planlægningen af disse perioder, og ud fra din handleplan forsøger vi i fællesskab at gøre undervisningen relevant og brugbar for den enkelte. I løbet af skoleåret tilbyder vi også forskellige kurser for eksempel tale og præsentationsteknik eller psykologi, der kan understøtte din personlige og faglige udvikling.

Indholdet i undervisningen sigter i overvejende grad mod at selvstændiggøre dig, skabe gode studievaner og understøtte lysten til fortsat læring. Vi arbejder målrettet med elementer af opgaveskrivning (fx problemformulering, synopsis, disposition, mindmapping, layout) i alle fag og lægger vægt på en studiefremmende tilgang til undervisningen.

Timeld dig her!