Information til forældre

Indmeldelse

Hvis I vil være sikre på at få en plads, anbefaler vi, at I melder jeres barn ind i god tid før skolestart – især for pigernes vedkommende. Hvis alle pladser er optaget på den ønskede årgang, tilbyder vi jer en plads på venteliste.

Økonomi

Prisen på et efterskoleophold afhænger af forældrenes indkomst og dermed hvor stort et statstilskud, I kan få. Læs mere om økonomi her.

Beregn din pris ved at klikke her.

Forsikring

Skolens forsikring dækker ved uheld i undervisningen. Jeres egen familieforsikring skal dække ved uheld i fritiden, hvis eleven ødelægger noget på skolen samt ved indbrud på elevværelser, eller hvis eleven får noget stjålet.

Derfor anbefaler vi, at man tegner en familieforsikring, hvis man ikke allerede har en.

Tilladelser

Inden eleven starter på efterskolen, skal forældrene give tilladelse til, at deres barn må deltage i aktiviteter forbundet med forhøjet faremoment, hvilket dækker over kano- og kajaksejlads, klatring og brug af trampolin. Samtidig er det forældrenes ansvar at sørge for, at eleven er dækket af en ulykkesforsikring.

Kontakt mellem skole og hjem

Fra indmeldelsen og frem til skolestart foregår kontakten mellem skole og hjem på mail via skolens kontor. Når eleven starter på skolen, vil jeres primære kontakt med skolen være elevens kontaktlærer.

Kontaktgrupper

Hver elev er tilknyttet en kontaktlærer i en kontaktgruppe bestående af 8-10 elever. Kontaktlæreren er elevens primære kontakt i hverdagen, og det er også den lærer, der står for kontakten til forældrene.
Hvis ens barn skal have fri, eller man som forældre har brug for en snak om elevens udvikling, er det kontaktlæreren, der skal kontaktes.

Eleven kan bruge sin kontaktlærer til alle hverdagens udfordringer og oplevelser, op- og nedture. Det er kontaktlærerens opgave at tage de store værdisnakke med sine kontaktelever i løbet af efterskoleåret.