Guide: Efterskole og priser

Alt hvad du skal vide om priser finder du her

Et efterskoleophold er en oplevelse som dit barn sjældent vil glemme. Det er virkelig en oplevelse for livet, som kan gemme på nye venskaber, dannelse, udfoldelse, selvrealisering og meget mere. Det er derfor ikke nogen overraskelse, at mange forældre gerne vil give deres barn denne oplevelse.

Men overvejelsen om et eventuelt efterskoleophold løfter også økonomiske overvejelser. Der er mange faktorer der påvirker prisen på dit efterskoleophold, og dette kan være svært at navigere i. Derfor har vi lavet denne side med en ambition om, at hjælpe dig med at navigere i økonomien bag denne oplevelse for livet.

Hvad er prisen pr. måned at gå på efterskole?

Grundet de mange faktorer for efterskolepris og variationen af mulig støtte, er det ikke muligt at komme med en fast efterskolepris, da denne afhænger af efterskolens ugepris og hvor meget støtte du kan få.

Vi har lavet en beregner du kan bruge til at finde ud af, hvad dit efterskoleophold kommer til at koste. Inden du bruger beregneren er det en god ide, at læse videre, så du ved hvilke tilskud der findes og hvilke faktorer der bestemmer din pris.

Herunder vil vi gennemgå de forskellige faktorer der påvirker prisen på dit efterskoleophold:

Ugeprisen
Det første led i beregningen af din efterskolepris er den pågældende skoles ugepris. Alle efterskoler har en ugepris, som er fastsat af den enkelte skole. Prisen vil derfor variere fra skole til skole. De fleste efterskoler oplyser deres ugepris på deres hjemmeside.

Tilskud
Det primære tilskud som alle danske statsborgere kan modtage til efterskoleophold er ‘statslig elevstøtte’. Mængden af statslig elevstøtte afhænger af elevens forældres indtægt. Dette betyder, at forældre med høj indtægt vil få mindre elevstøtte. Ligeledes vil forældre med lav indtægt få større elevstøtte.

I enkelte tilfælde kan det være muligt at søge ekstra støtte i form af ‘individuel supplerende elevstøtte’ og stipendieordninger til familier med lav indkomst og indvandrere/flygtninge.

Indmeldelsesgebyr og andre udgifter
De fleste efterskoler har et indmeldelsesgebyr og evt. et optagelsesgebyr. Derudover forudsætter nogle skoler at der skal købes udstyr i forbindelse med f.eks. linjefag eller betales til ture ud af huset og evt. rejser. Dette vil oftest fremgå af den enkelte skoles hjemmeside. Samtidigt er det vigtigt at overveje, hvordan i som familie vil gribe lommepenge an.

Egenbetaling
Når du har trukket dine mulige tilskud fra skolens ugepris, har du fundet din egenbetaling. Dernæst tilføjer du dine ekstraudgifter og du vil dermed have fundet prisen på dit efterskoleophold.

Hvilken indflydelse har det på prisen hvis forældrene gennemgår en skilsmisse mens barnet går på efterskole?

En skilsmisse påvirker mange ting i dagligdagen for både forældrene og barnet. Det påvirker naturligvis også økonomien, hvilken kan være rar at have styr på under en skilsmisse. Prisen på et efterskoleophold afhænger meget af mængden af statslig elevstøtte, hvilken beregnes ud fra den pågældende husstands samlede indtægt. Derfor kan en skilsmisse have indflydelse på efterskoleprisen.

Ændrer husstandens økonomiske situation sig forud for skolestart eller i løbet af opholdet, kan der i særlige tilfælde foretages en genberegning af elevstøtten. Elevstøtte kan blive genberegnet af en af tre årsager:

 • Hvis husstandens sammensætning ændres inden skolestart
 • I tilfælde af, at en samlever eller forælder dør i løbet af skoleåret
 • Ved bevilget separation eller skilsmisse under opholdet. I dette tilfælde bliver elevstøtten kun genberegnet hvis den tidligere ægtefælle er flyttet. Der er ikke mulighed for genberegning, hvis en samlever (barnets anden forælder, hvis i er ugifte) flytter under støtteperioden.

Dette betyder i praksis, at hvis en af ovenstående årsager er gældende, så kan i måske få genberegnet jeres elevstøtte. Det kan være en god ide, at spørge dig til råds ved den skole dit barn går på, hvis du er i tvivl om hvorvidt der er belæg for en genberegning.

Efterskole pris ved tvillinger

Der findes desværre ikke ekstra tilskud eller nogen almen tvillingerabat på efterskoler. Tvillinger danner dog et søskendepar og giver dermed søskendefradrag for hinanden, eftersom de betragtes hjemmeboende under efterskoleopholdet.

Søskendefradraget
Søskendefradraget reducerer indkomstgrundlaget (i 2022/23 reduceres med 38.843 kr.) pr. barn under 18 år, som har folkeregisteradresse i husstanden. Barnet der skal på efterskole udløser ikke fradraget.

Det vil sige, at hvis du eksempelvis har tre hjemmeboende børn og det ene skal på efterskole, så udløser du (i 2022/23) et søskendefradrag på 77.686. Hvis du har to hjemmeboende børn (f.eks. ved tvillinger), så udløser du et fradrag på 38.843.

Individuel supplerende støtte
Hvis du har svært ved at finansiere et efterskoleophold, kan du undersøge om du kan modtage individuel supplerende støtte. Denne støtte er en pulje tildelt af staten, som administreres af den enkelte efterskole. Du kan læse mere om den individuelle supplerende støtte i næste afsnit.

Hvilke tilskud findes der i forbindels med efterskoler?

Elevstøtte
Staten giver elevstøtte til alle elever med dansk statsborgerskab. Mængden af støtte er afhængig af din/jeres husstandsindkomst to år inden skolestart. I tilfælde af, at du og barnets anden forælder er separeret, er det bopælsforælderen og dennes eventuelle samlever der udgør husstandsindkomsten og dermed grundlaget for mængden af elevstøtte.

I praksis er det sammensætningen af husstanden ved skolestart, der gør grundlag for husstandsindkomsten og hermed mængden af elevstøtte. Hvis husstandens sammensætning ændrer sig mellem ansøgningstidspunktet og skolestart, kan der dermed være grundlag for en genberegning af elevstøtten.

Elevstøtte for udenlandske statsborgere
Elever med udenlandsk statsborgerskab kan modtage elevstøtte, hvis en af disse kriterier er opfyldt:

 • Eleven eller dennes forældre (hvis eleven er under 19 år ved skolestart), har ubrudt og lovligt opholdt sig i Danmark i minimum 2 år inden skolestart.
 • Eleven eller dennes forældre omfattes af integrationsloven. Integrationsloven omfatter familiesammenførte udlændinge, indvandrere eller andre med specifikke opholdstilladelser.
 • Elevens forsørgende forælder er statsborger i et andet EU- eller EØS-land og forælderen har lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed i Danmark.

Søskendefradrag
Hvis du har flere børn (søskende) boende i husstanden udløser du søskendefradrag. Det betyder f.eks. i 2022/23, at dit indkomstgrundlag vil blive reduceret med 38.843 kr. for hvert barn under 18 år, der bor i husstanden. Barnet der skal på efterskole tæller ikke med i denne regning.

Det vil sige, at hvis du f.eks. har fire børn boende hjemme og en skal på efterskole, så udgør de tre hjemmeboende søskende en reduktion af dit indkomstgrundlag på 116.529 kr.

Individuel supplerende støtte
Hvis jeres indkomstgrundlag er særligt lavt, så kan der være ekstra hjælp at hente. Staten tildeler efterskoler en pulje, som udgør “individuel supplerende støtte”. Denne er administreret af den enkelte skole og har til formål at gøre efterskole tilgængeligt for alle.

Tildelingen af den individuelle støtte baseres på en konkret og individuel vurdering. Der kan være flere faktorer til baggrund for vurderingen, som f.eks.:

 • Familien er ramt af sygdom eller arbejdsløshed
 • Uhensigtsmæssigheder i rammerne for elevstøtte
 • Et ønske om at hjælpe en elev gennem hele efterskoleopholdet, hvis familien rammes af finansielle problemer under opholdet

Ring og forhør dig hos den enkelte skole, hvis du vil høre mere om mulighederne for individuel supplerende støtte.

Stipendieordning
Der findes to stipendieordninger til efterskoleophold, som begge er administreret af efterskoleforeningen. Disse er ‘En Håndsrækning’ og en stipendieordning til flygtninge/indvandrere og grønlandske unge bosat i Danmark.

Stipendiet ‘En Håndsrækning’ kan søges hvis din familie har et samlet indkomstgrundlag på under 275.000 og den pågældende unge har godt af et efterskoleophold på baggrund af f.eks. indlæringsvanskeligheder eller andre sociale udfordringer.

Flygtninge/indvandrere fra ikke-vestlige lande og grønlandske unge bosat i Danmark kan søge stipendiet målrettet til disse. Dette forudsætter at familien har et samlet indkomstgrundlag på under 365.000.

Indkomstgrundlag
Når du skal beregne prisen for et efterskoleophold, så betyder dit indkomstgrundlag meget for prisen. Elevstøtten du kan få fra staten afhænger nemlig af denne. Beregningen af elevstøtte tager udgangspunkt i dit indkomstgrundlag to år inden skolestart. Det betyder, at hvis dit barn skal på efterskole i 2023, så er det dit indkomstgrundlag fra 2021 der gør grund for mængden af elevstøtte.

Når du har beregnet mængden af elevstøtte du kan modtage, så kan du trække den fra ugeprisen på den pågældende efterskole. Det resterende beløb er din egenbetaling.

Hvad skal samværsforælder betale for barnets efterskoleophold?

I forbindelse med skilsmisse eller separation skelner vi mellem bopælsforælder og samværsforælder. Samværsforælderen er den forælder barnet ikke bor hos. Som udgangspunkt er det bopælen der skal betale et efterskoleophold, men det ses ofte, at forældrene begge er enige om et efterskoleophold, og deler udgiften.

Vi anbefaler derfor at begge forældre får lavet en rimelig aftale om, hvordan efterskoleopholdet skal betales. Det kan samtidig være en rigtig god ide, at have denne samtale inden barnet optages på efterskole.

Har i en prisberegner så jeg kan udregne min pris for efterskole?

Vi har lavet en beregner, som kan fortælle dig hvad dit efterskoleophold vil koste. Du skal blot indtaste den ønskede skoles navn, hvilket årstal opholdet ønskes, hvor mange børn under 18 der bor i husstanden, samt dit indkomstgrundlag. Derefter vil beregneren informere dig om din samlede egenbetaling.

Dette er en god og nem måde at beregne din elevstøtte og søskendefradrag på. Det er dog vigtigt at pointere, at beregneren kun kan regne de obligatoriske udgifter ud. I forbindelse med et efterskoleophold kan der være andre udgifter som f.eks. lommepenge, rejser og udstyr til linjefag. Det er derfor en god ide at undersøge ved den pågældende skole, hvilke andre udgifter der kan være. Denne information vil oftest fremgå af deres hjemmeside, men du kan også ringe og forhøre dig hos skolen.

Guide: Efterskole og priser
Skal man selv søge elevstøtte hos staten?

Den statslige elevstøtte bliver ansøgt gennem skolen dit barn indskrives på. Du vil modtage et ‘Ansøgning om elevstøtte’ dokument fra skolen, hvilket du blot skal udfylde, underskrive og sende retur til skolen. Derfra overtager skolen igen ansøgningsprocessen.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen kan du altid henvende dig hos skolen dit barn indskrives på.

Efter mit barn er startet på opholdet flytter min samlever ind - har det indflydelse på elevstøtten?

Hvis sammensætningen af din husstand ændres, kan der muligvis være belæg for en genberegning af elevstøtten. Da elevstøtten er beregnet på baggrund af husstandens indkomstgrundlag, vil en ændring af husstandens sammensætning måske have indflydelse på mængden af elevstøtte.

Hvis din samlever flytter ind efter dit barn er startet på efterskolen, laves der ikke en genberegning af elevstøtten. Hvis der ændres på husstandens sammensætning efter skolestart bliver der kun lavet en genberegning af elevstøtten i tilfælde af dødsfald eller skilsmisse. Du kan læse mere om kriterierne for genberegning af elevstøtte herunder:

Genberegning
Hvis din husstands sammensætning ændres mellem ansøgningstidspunktet og skolestart kan der være belæg for en genberegning af elevstøtten. En genberegning af elevstøtten laves på baggrund af et af disse tre grundlag:

 • Sammensætningen af jeres husstand ændres mellem ansøgningstidspunktet og skolestart.
 • I tilfælde af en samlever eller forælder dør under opholdet.
 • I tilfælde af en forælder bevilges separation eller skilsmisse under støtteperioden. Dette forudsætter at parret er gift og den tidligere ægtefælle flytter fra husstanden.

 

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du finde yderlige spørgsmål og svar. Mangler du stadig svar på et spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os.

Hvor meget skal man betale hvis man dropper ud af en efterskole?

Reglerne for betaling hvis du stopper på skolen, kan variere fra skole til skole. Du kan godt regne med som minimum at skulle betale måneden ud, og måske endda resten af året. Forhør dig ved den pågældende skole og læs evt. dine optagelsesbetingelser.

Kan man trække penge til efterskole fra i skat?

Udgifter til efterskole kan ikke trækkes fra i skat. Efterskoleophold betragtes som en privat udgift og er derfor ikke skatterelevant.

Vi har et barn der er over 18 som bor hjemme - skal vedkommendes indkomst også indregnes i husstandsindkomsten?

I beregningen af dit indkomstgrundlag, er det kun dig og din samlevers indkomst der tæller med. Det vil sige andre hjemmeboende børn over 18 eller gæster tælles ikke med.

Ændre elevstøtten sig hvis barnet flytter adresse efter start på efterskolen?

Elevstøtten beregnes ud fra den husstand hvor dit barn har folkeregisteradresse ved skolestart. Hvis dit barn derfor flytter adresse, skal der måske laves en genberegning af elevstøtten. Ring og forhør dig hos skolen, hvis du er i tvivl.

Hvilket indkomstår beregnes elevstøtten ud fra?

Elevstøtten beregnes ud fra husstandens indkomstgrundlag to år inden skolestart. Hvis dit barn starter på efterskole i 2023, vil det være jeres indkomstgrundlag fra 2021 der gør grundlag for beregningen.

Hvad er egenbetaling og hvad er dækket og ikke dækket?

Egenbetalingen er det beløb du selv skal betale efter elevstøtten er trukket fra ugeprisen. Hvad den dækker og ikke dækker kan variere fra skole til skole. Som udgangspunkt dækker egenbetalingen kost, logi og meget mere. Dog skal du måske betale ekstra til f.eks. diverse studieture/rejser, udstyr til linjefag eller ture ud af huset. Forhør dig hos den enkelte skole, hvis du vil vide mere.

Hvad er dækket når skolen skal ud og rejse?

Dette er yderst afhængigt af den enkelte skole. Det kan være en god idé at undersøge inden skolestart, hvis du gerne vil have helt styr på økonomien.

Hvad får dit barn mere for pengene udover undervisning, mad og overnatning?

På Højer Efterskole får vores elever både skiture, linjefagsuger/dage, ekskursioner og en masse oplevelser for livet. Derudover er et efterskoleår fyldt med dannelse, udvikling og selvrealisering.

Hvad koster indmeldelsesgebyret og hvornår skal det betales

Indmeldelsesgebyret varierer fra skole til skole. Du kan som regel læse mere om indmeldelsesgebyr på skolens hjemmeside eller ringe og spørge.

Hvad sker der hvis barnet holder midt i skoleåret

Den enkelte skole har typisk en politik omkring hvad der skal ske ifht. det økonomiske, hvis dit barn stopper under opholdet. Forhør dig ved skolen eller led efter information i optagelsesbetingelserne.

Hvilket IT udstyr og lign skal barnet selv have med?

Typisk skal dit barn selv have bærbar med til brug i undervisningen. Dette er ret gennemgående ved de fleste efterskoler. Der kan være andet som skal medbringes, men dette varierer fra skole til skole.

Hvor mange lommepenge skal barnet typisk bruge pr uge?

Mængden af lommepenge er op til den enkelte familie at bestemme. Vores erfaring er, at de fleste elever får 1.000 kroner om måneden i lommepenge, men også sagtens kan klare sig med mindre. Dette afhænger også af, om barnet selv skal betale transport af lommepengene.

Dækker skolen udgifter i forbindelse med opvisninger og træninger uden for skolen?

Dette varierer fra skole til skole. På Højer Efterskole dækker skolen alle opvisninger og stævninger, som er planlagt af skolen.

Er det muligt at søge stipendier for derved at få yderlig støtte?

Der findes to stipendieordninger som kan søges, hvis kriterierne for stipendiet er opfyldt. Disse er ‘En Håndsrækning’ og stipendieordningen for indvandrere/flygtninge. Du kan læse mere om disse på efterskoleforeningens hjemmeside.

Er der fagforeninger der tilbyder støtte til deres medlemmers børn?

Kun få fagforeninger tilbyder støtte til efterskoleophold. Du kan derfor undersøge dette hos den forening du er medlem af.

Hvordan fungere betalingen for barnets efterskole?

Typisk betales et efterskoleophold i omkring 10 rater, men dette varierer fra skole til skole. Det er derfor en god idé at kontakte den pågældende skole for specifikke svar omkring betalingen.

Få en rundvisning