Bliv flerårig elev

Kan du blive 2. eller 3. års elev på Højer?

Der kan være mange grunde til at ønske et år mere på Højer Efterskole. Det kan være fordi, du ønsker at fordybe dig i et fag, blive mere moden til en ungdomsuddannelse, mærke efterskolelivet endnu et år eller måske ønsker du bare et år mere, hvor sammenhold, fællesskab og interesser kan dyrkes.
Andet skoleår på efterskolen bliver ikke det samme. Det vil på mange måder være anderledes, fordi du skal ud og danne nye venskaber, og der vil være en anden dynamik i elevgruppen. Fordi du kender skolen og lærerne rigtig godt, får du overskud til din faglige, personlige og sociale udvikling.

Hvis du overvejer at blive 2. års elev, skal du sige det til din kontaktlærer. Tag evt. en snak med forstanderen og med nogle af de nuværende anden eller tredje års elever. Tag også en snak med dine forældre, og måske har du andre venner, du kender, som har været på efterskole i flere år. Når du starter på dit andet eller tredje år på Højer Efterskole, skal du være ærlig omkring, hvis du oplever, at der er udfordringer med lige præcis dette skoleår. Vi har prøvet det mange gange før, vi har rigtig meget erfaring, og vi vil kunne hjælpe dig og guide dig, så du lykkes allerbedst og får et fantastisk næste skoleår.

Uanset om du er første eller anden års elev, så vil vi jo altid sørge for at give dig lige præcis det, du har brug for, og den støtte, du måtte have brug for. Fordi vi kender dig godt fra det tidligere år, så har vi meget nemt ved at hjælpe dig i den retning, du ønsker. Få det snakket godt igennem sammen med os og dine forældre, så kan du få endnu et fantastisk efterskoleår.

Kan alle blive andenårs- eller tredjeårselev på Højer Efterskole?

Andenårselever spiller en særlig rolle på efterskolen. Derfor er der nogle særlige forventninger fra skolens side. Det er vigtigt, at hvis man ønsker at være anden- eller tredjeårselev, at man også er klar på, at man skal være en form for ambassadør. Man skal have vilje til og tro på, at man kan være med til at støtte det kommende elevhold i at få et rigtig godt efterskoleår. Det betyder helt konkret at man kan vise, at man kan overholde alle de regler og rammer, der er på efterskolen. Det er også vigtigt, at man har et ønske om personlig udvikling og på at ville være en god kammerat.

Hvad gør man, hvis man ønsker at blive 2. års elev?

I løbet af skoleåret vil vores UU-vejleder informere alle elever om muligheden for at blive andenårs- eller tredjeårselev. Her får du som elev også indblik i, hvordan du skal gøre, hvis du ønsker at være elev her på 2. eller 3. år.
Hvis det er noget for dig, så skal du snakke med dine forældre om det. Dine forældre skal tage kontakt til skolen, så du kan blive meldt ind. Proceduren for at blive meldt ind er helt ligesom den er, når du melder dig til dit første skoleår.

Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl om jeg kan blive 2. års elev?

Hvis du er interesseret i at blive 2. eller 3. års elev, så er det vigtigt, at du tager kontakt til skolen. Måske opfylder du ikke alle kriterier, men det vigtigstee er faktisk, at dine forældre og du selv er ærlig omkring, hvad du gerne vil opnå og hvilke udfordringer du måske har. Så vil skolen gøre, hvad vi kan for at hjælpe og støtte, så du får et rigtig godt efterskoleår som 2. års elev. Fordi vi på skolen kender dig ritig godt, kan vi bl.a. hjælpe med at fortælle, hvilke udfordringer vi ser og hvordan vi arbejder med dem. Samtidig kan det også være, at vi med de fælles aftaler, der bliver lavet mellem elev, forældre og skole, vil kunne lave en eller anden form for støttevirksomhed, hvor vi får prøvet af, om du på sigt kan leve op til de krav, som vi stiller for at blive anden- eller tredjeårselev.

Hvornår skal man melde sig som 2.års elev?

Det er vigtigt, at du melder dig som interesseret i god tid, for pladserne kan hurtigt blive optaget. Senset omkring 1. april gør vi klar til kommemnde skoleår. Ønsker du at melde dig til efter 1. april, så skal du altid alligevel kontakte skolens kontor. Så vil vi prøve om vi kan finde en plads.

Hvad indebærer det at være anden- eller tredjeårselev på efterskolen?

Når du er anden- eller tredjeårselev på Højer Efterskole, så må du have et ønske om at være en god ambassadør for skolen. De nye elever vil se op til dig og du må gerne være med til at tage dig af det kommende elevhold. På den måde hjælper du med at dine kammerater får et rigtig godt skoleår. Det kan du f.eks. gøre ved at være opsøgende på dem som måske har hjemve, opfordre dine kammerater til at tage en snak med deres kontaktlærer, hvis de har problemer. Det kan også være nogen, som har haft svært ved at passe skole eller lektier, så kan du måske hjælpe dem en lille smule på vej med et godt råd. Det er også vigtigt, at du er hjælpsom i undervisningen, og i det hele taget er med til at vise, hvordan det er, vi gør på Højer Efterskole.

Skal jeg gøre noget særligt som 2. års elev?

Vi forventer at du bidrager med godt humør og engagement. Du har måske selv prøvet og oplevet nogle ting som var vanskelige. Et eksempel kunne være Fællesgymnastikken, der kan være svær for nogen, fordi de ikke har erfaring med at lave gymnastik. Her kan du bidrage med rigtig godt humør og engagement, så du får vist, hvor vigtigt og hvor godt fællesskabet kan blive ved at tage afsæt i fællesgymnastikken.

Er 2. år ikke bare det samme som 1. år?

Både et andet og tredje år på Højer Efterskole vil kunne adskille sig på rigtig mange måder. Oplevelsen bliver ikke dårligere, men den kan blive anderledes. Det er vigtigt, at du som elev og forældrer er opmærksom på, at det er et nyt elevhold, som er her. Alle elevhold er forskellige og har hver deres måde at være på. Det får betydning for, hvordan dynamikken og den fælles kultur på elevholdet bliver. Den forventer vi at du hjælper med at påvirke på en positiv måde. Vær forberedt på at alle elevhold er forskellige, så du ikke lader dig slå ud af, at det føles anderledes.

Hvad er anderledes på 2. år?

Har du f.eks. været 8. klasses elev, så kommer du i 9. klasse og får flere muligheder for valghold. Der er også andre fag på skemaet. Der vil også være andre ture og ekskursioner, end det du har været vant til i 8. klasse. Tænker du på at tage 10. klasse som dit 2. år, så giver det endnu flere muligheder for valgfag. Derudover kommer der også udveksling med vores polske samarbejdspartnere, det vil sige, at der er en rejse til Polen i efteråret, og polakkerne kommer og besøger os i foråret. I 10. klasse er du i højere grad med til selv at sammensætte dit efterskoleophold. Du får mulighed for at byde ind på nogle valgfag, som ikke nødvendigvis er på skemaet eller foreslå dine egne valgfag. Det kan du gøre ved at finde en lille gruppe på 7-10 mand, eller måske endda flere, som har et konkret ønske om et valgfag.

Kan man selv lave sit valgfag?

Hvis du samler lidt flere elever om samme emne, så kan vi måske oprette et valgfag. Hvis I f.eks. gerne vil specialisere jer i at strikke, så gør vi alt, hvad vi kan for at få lavet et valghold med strik. Det kan du gøre ved at finde en lille gruppe på 7-10 mand eller måske endda flere, som har et konkret ønske om et valgfag.

Hvad er fordelen ved at være 2. års elev?

Du har den store fordel ved at være anden- eller tredjeårselev på Højer Efterskole, at du kender skolen. Du kender de ansatte. Du kender dagsrytten og forventningerne til eleverne. Skolens få regler har du lært og i det hele taget er det en mulighed for at være på forkant med rigtig mange af de ting, der skal ske. Som anden- eller tredjeårselev har du også prøvet at være skoleårets rytme igennem. Der vil selvfølgelig være ting, som er gentagelser, men dem kan du være med til at forandre, fordi du ved, de kommer. Det kunne f.eks. være musicalugen. Når vi planlægger den sammen, kan du komme med gode forslag til ting, der kunne gøres anderledes, så din oplevelse bliver bedre. Når du er andenårselev og tredjeårselev på Højer Efterskole, så forventer vi også, at du er med til at styrke skolens fællesskab. Det kan du gøre på mange måder, men den bedste måde vil altid være at vise dit engagement. Fordi du kender skolen rigtig godt, får du måske overskud til din personlige udvikling.

Kan jeg tage 9. eller 10. klasse som 2. års elev?

Dit andet efterskoleår kan du gennemføre i 9. eller 10. klasse. Der kan være rigtig mange forskellige grunde til at tage et år mere på efterskole. Måske har du brug for større modenhed. Nogen har brug for at blive uddannelsesparate, nogle har brug for at blive sikre i uddannelsesvalg, og måske har du brug for at styrke dit faglige standpunkt. Men du kan også bare have lyst til at komme på Højer Efterskole et år mere, fordi du har haft en rigtig god oplevelse. Det kan være, at du synes, at det er trygt og rart. Det kan være, at første år gav dig meget, og du har fået gode kammerater, der også skal være anden- eller tredjeårselever. Samtidig er der en kæmpe styrke, at du kender alle de voksne, der er her, og derfor ved du også, hvad du får.

Kan jeg stadig få en plads på Højer Efterskole, hvis der er nogle ting, jeg har svært ved?

Det kan du sagtens. Det vigtigste er, at du viser engagement, at du viser lyst til skolen og har en mulighed for at udvikle dig. På Højer Efterskole er vi altid klar til at hjælpe og støtte alle elever i deres fortsatte udvikling. Vi regner med at du viser engagement og vilje til godt samarbejde. Hvis du vælger at blive anden- eller tredjeårselev på Højer Efterskole, så vil vi måske i højere grad også have mulighed for at hjælpe dig i forhold til at blive sikker på, hvilken uddannelse og hvilken karrierevej, du ønsker at gå. Der kan være lang vej fra at gå i 8. klasse og så til at vide, hvad man gerne vil være, når man er voksen. Der vil vores UU-vejledere kunne tage sig rigtig godt af dig hele vejen igennem det kommende skoleår. Samtidig vil vi i højere grad kunne vejlede dig, fordi vi i forvejen kender dig. Det er en kæmpe styrke.

Bliver jeg klar til min uddannelse på 2. år?

Helt ligesom når du er førsteårselev, så er der altid mulighed for at få UU-vejledning og også at komme i praktik. Det er en stor styrke at vi kender dig på forhånd, og vi vil derfor kunne rådgive dig bedre i hvilket praktiksted, som vil være det rette for dig. Skolens UU-vejleder ser det også som en fordel at vi kender dig rigtig godt. På sden måde kan vi bedre hjælpe dig med udannelsesvalg.

At tage et andet eller tredje år på Højer Efterskole er en beslutning, der bør træffes med omhu og eftertanke. Det er en mulighed for at styrke og udbygge de erfaringer og relationer, der er opbygget i det første år, samtidig med at du vokser og modnes som menneske og bidrager til at forme skolens kultur og fællesskab. Andenårselever på Højer Efterskole er ikke bare elever; de er vigtige medskabere af et miljø, hvor alle kan trives og udvikler sig.

Har du spørgsmål? Kontakt os