Ofte Stillede spørgsmål

Ofte Stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Du behøver ikke at have lavet gymnastik før, du starter, men det er meget vigtigt at du har viljen og lysten til det. Gymnastikken fylder meget på Højer Efterskole med min. fem obligatoriske timer om ugen, og for mange af vores elever fylder det meget, fordi det er deres store interesse.

Man skal vælge en linje. Vælg mellem eSport, Japansk, Kampsport, Dans/Rytme og Spring

Eleverne skifter værelser når der er et brændende ønske om det. We are family betyder for os, at vi prøver at løse alle problemerne undervejs, så eleverne får værktøjer til at løse egne konflikter. Det har vi gjort for at styrke elevernes sociale kompetencer.

Hvis vi skifter værelser, kan man ønske at fraflytte sin roomie – det vil sige man har ikke indflydelse på hvor man flytter hen.

Vi bruger det som et redskab til at opnå større fællesskabsfølelse, tillid og tolerance.

Man må meget gerne være dygtig på Højer Efterskole, og man skal ville blive dygtigere.

Skolens forsikring dækker ved uheld i undervisningen. Jeres egen familieforsikring skal dække ved uheld i fritiden, hvis eleven ødelægger noget på skolen samt ved indbrud på elevværelser, eller eleven får noget stjålet.

Derfor anbefaler vi, at man tegner en familieforsikring, hvis man ikke allerede har en.

Prisen på et efterskoleophold afhænger af forældrenes indkomst og dermed hvor stort et statstilskud I kan få. Beregn din pris her.

Ugeprisen er i skoleåret 2019-2020 2350 kr.

Staten yder en støtte på ca. 25-55% af forældrebetalingen. Så den endelige pris afhænger af statstilskuddet.

Nej, vi tilbyder ikke specialundervisning. Alle elever optages på normale vilkår på Højer Efterskole.