• Et stærkt fællesskab

  Et stærkt fællesskab

 • Faglig udfordring

  Faglig udfordring

 • Gymnastik for alle

  Gymnastik for alle

 • Målrettet og hård træning

  Målrettet og hård træning

 • Japansk linjefag

  Japansk linjefag

Undervisningen generelt

På Højer Efterskole vil vi, at vores elever rykker sig fagligt og menneskeligt i løbet af skoleåret. Derfor tilbyder vi som udgangspunkt en forsamtale forud for skoleårets start, hvor du, dine forældre og skolen i fællesskab målretter dine forventninger til det kommende efterskoleår. Her laver vi i fællesskab en såkaldt handleplan, som følger dig gennem dit ophold på Højer Efterskole.

Vi vil gerne behandle vores elever forskelligt, da I er forskellige og møder ind med vidt forskellige interesser, faglige mål og fremtidsplaner. Derfor er din handleplan individuel og tager afsæt i dig og dine behov og mål. I undervisningen og i hverdagen vil vi så i fællesskab arbejde mod, at du når dine målsætninger og løbende evaluere på, hvordan det går. Naturligvis kan vi justere undervejs.

På Højer Efterskole har vi særdeles gode erfaringer med niveaudeling i størsteparten af den boglige undervisning, som foregår på mindre hold på tværs af årgange for netop at give dig input og udfordringer, hvor du har behov og motivation for det. Alle elever på 9. og 10. årgang går til folkeskolens FP-prøver. 8. årgang har årsprøver.

For alle fag – boglige så vel som ikke boglige – gælder det, at vi gerne vil levere en fagligt udfordrende og varieret undervisning, der er afvekslende og inddrager eleverne på mest mulig måde.

For alle elever gælder det, at vi har en times fælles lektielæsning hver dag, hvor man kan få hjælp og vejledning. Vi forventer, at man laver sine lektier og andre opgaver.

I løbet af skoleåret er der mange uger med anderledes undervisning. Der vil være linjefagsuger, musical, lejrskole, gymnastikuge… Måske er vejret bare skønt og vi trænger til en cykeltur til vandet for at spise en is og være sammen på en anden måde…