• Et stærkt fællesskab

  Et stærkt fællesskab

 • Faglig udfordring

  Faglig udfordring

 • Gymnastik for alle

  Gymnastik for alle

 • Målrettet og hård træning

  Målrettet og hård træning

 • Japansk linjefag

  Japansk linjefag

Skal man have gået til gymnastik?

Du behøver ikke at have lavet gymnastik før, du starter, men det er meget vigtigt at du har viljen og lysten til det. Gymnastikken fylder meget på Højer Efterskole med min. fem obligatoriske timer om ugen, og for mange af vores elever fylder det meget, fordi det er deres store interesse.

Skal man vælge en linje?

Man skal vælge en linje. Vælg mellem eSport, Japansk, Kampsport, Dans/Rytme og Spring


Hvorfor skifter I værelseskammerat flere gange i løbet af året?

Eleverne skifter værelser to gange i løbet af året. Det har vi gjort for at styrke elevernes sociale kompetencer.

Vi bruger det som et redskab til at opnå større fællesskabsfølelse, tillid og tolerance.

Er det rigtigt, at man godt må være dygtig på Højer Efterskole?

Man må meget gerne være dygtig på Højer Efterskole, og man skal ville blive dygtigere.

Hvad med forsikring?

Skolens forsikring dækker ved uheld i undervisningen. Jeres egen familieforsikring skal dække ved uheld i fritiden, hvis eleven ødelægger noget på skolen samt ved indbrud på elevværelser, eller eleven får noget stjålet.

Derfor anbefaler vi, at man tegner en familieforsikring, hvis man ikke allerede har en.

Hvad koster det?

Prisen på et efterskoleophold afhænger af forældrenes indkomst og dermed hvor stort et statstilskud I kan få. Beregn din pris her.

Ugeprisen er i skoleåret 2017-2018 2225 kr.

Hvor meget tilskud får vi?

Staten yder en støtte på ca. 25-55% af forældrebetalingen. Så den endelige pris afhænger af statstilskuddet.

Kan man få specialundervisning?

Nej, vi tilbyder ikke specialundervisning. Alle elever optages på normale vilkår på Højer Efterskole.