9. klasse

9. klasse

Elev i 9. klasse på Højer Efterskole

Som elev i 9. årgang tilbyder vi dig niveaudelt undervisning på tværs af årgange og også her har vi en differentieret undervisning, der målrettes den enkelte elevs behov og styrkesider. Vi tilbyder ikke fransk og kristendomskundskab.

I det daglige vil du på vores efterskole opleve IT som en integreret del af undervisningen med brug af Smart-board (interaktive tavler) og hvor megen kommunikation også foregår via vores trådløse netværk.

Elever i 9. klasse deltager i en udveksling med en tysk skole. Højer Efterskole vil gerne styrke alle elevers sproglige nysgerrighed og tiltro til egne evner.