8. klasse

8. klasse

Bliv elev på Højer Efterskole fra 8. klasse - nu som projektklasse 👍

Vi ønsker at skabe en ny undervisningskultur i vores 8.klasse, hvor mulighedsrummet inviterer til deltagelse. Hermed vil vi fremme elevernes læring & trivsel i et motiverende læringsmiljø. Vi har fokus på at skabe en klasse, hvor alle har en skabende plads.
Vi skal fra kateder undervisning til undervisning, der facilitere elevernes egne processer.
Målsætningen er at skabe et større mestringsflow, motivation og læringsudbytte, med formålet om at:

– øge elevernes trivsel
– øge elevernes faglige udbytte

Der er et uforløst potentiale i den kreative læreproces. Det giver eleverne mere plads til at udfolde deres potentiale i en kreativ undersøgende læringsproces, som en integreret del af alle skolens fag. De kreative processer og undervisningsmetoder gennemsyrer alle klassens fag. Målsætningen er at styrke elevernes evne til at turde tage risikoen ved at være undersøgende og prøve nye ting, og derigennem udvikle større mestrings flow og ejerskab i læreprocesserne, da deres skabertrang driver værket. Vi ruster eleverne til at kunne håndtere “Wicked Problems” samt at møde real- World problems. Kort ønsker vi at skabe et rum hvor kreativ problemløsning og praktisk idéudvikling er i højsæde.

Det fysiske læringsrum:
Læringsrummet afspejler den praksis-undervisning, der foregår i lokalet. Lokalet skal invitere til laboratorie undervisning. Ved at have fokus på det fysiske læringsrum skabes, jvf. forskningen, et langt højere succesrater i forhold til at skabe inklusion. Ved at ændre på det traditionelle undervisningslokale fra elevens passive rolle i undervisning til at være et lokale, der inviterer til aktive og undersøgende læringsaktiviteter.

Kulturen:
Kulturen i 8. klasse er båret af Design. Design som Mind-set, altså en stor fokus på en undersøgende tilgang til læring og trivsel. Vi tror på læring ikke kun kan overføres via individ til et andet. I æstetiske læreprocesser inddrages det lærende subjekt, som en der rent faktisk bidrager til undervisningen.

Dagligdagen:
Dagligdagen i 8. klasse vil være tilrettelagt ud fra procesbaseret projektuger og/eller hands-on projekter, hvor der arbejdes med en undersøgende og skabende tilrettelæggelse.

Udbytte og målbare resultater:
Fremme elevernes skoletrivsel
Løfte elevernes forståelse af dem selv og andre