10. klasse

10. klasse

Elev i 10. klasse på Højer Efterskole

Med afsæt i din handleplan – som udfærdiges ved skoleårets begyndelse i samarbejde mellem dig, dine forældre og skolen – er det faglige mål med 10. årgang at gøre dig studieklar til den ungdomsuddannelse du måtte ønske.

Som elev i 10. årgang får du niveaudelt undervisning i dansk, matematik, og engelsk. Du kan indstille dig til FP10 prøver i disse fag.

I den øvrige boglige undervisningstid kører 10. årgang fokustimer. Vi arbejder i fokustimerne ud fra et overordnet emne (fx. historisk, økonomisk, erhvervsorienteret) og har fordybelse, opgaveskrivning og fremlæggelse som nogle af de overordnede mål. Du inddrages i planlægningen af disser perioder, og ud fra din handleplan forsøger vi i fællesskab at gøre undervisningen relevant og brugbar for den enkelte. I løbet af skoleåret tilbyder vi også forskellige kurser for eksempel tale og præsentationsteknik eller psykologi, der kan understøtte din personlige og faglige udvikling.

Indholdet i undervisningen sigter i overvejende grad mod at selvstændiggøre dig, skabe gode studievaner og understøtte lysten til fortsat læring. Vi arbejder målrettet med elementer af opgaveskrivning (fx problemformulering, synopsis, disposition, mindmapping, layout) i alle fag og lægger vægt på en studiefremmende tilgang til undervisningen.

Ved skoleårets afslutning kan vore elever på 10. årgang gå til FP10 prøve i dansk, matematik og engelsk, ligesom alle elever skal arbejde med en afsluttende Årsopgave, der fremlægges og bedømmes med ekstern censor.