• Et stærkt fællesskab

  Et stærkt fællesskab

 • Faglig udfordring

  Faglig udfordring

 • Gymnastik for alle

  Gymnastik for alle

 • Målrettet og hård træning

  Målrettet og hård træning

 • Japansk linjefag

  Japansk linjefag

Økonomi

Prisen på et efterskoleophold

Prisen afhænger af forældrenes indkomst, og dermed hvor stort et statstilskud I kan få. Ugeprisen på Højer Efterskole i skoleåret 2017-2018 er 2225 kroner. Staten yder en støtte på ca. 25-55 procent af forældrebetalingen. Så den endelige pris afhænger af statstilskuddet.

Sønderjyske elever kan desuden søge tilskud til skolepengene gennem Sønderjysk Skoleforening.

Beregn din pris her.

Læs mere om elevstøtte her.

Skolepengene dækker bl.a. følgende:

 • Undervisning
 • Kost
 • Logi
 • Ekskursioner ud af huset
 • Arrangementer på skolen
 • Skitur
 • Opvisninger
 • Musical
 • Udveksling

Alt inkluderet i skolepengene.

Indmeldelsesgebyr

Når du melder dig ind på Højer Efterskole, skal du betale et indmeldelsesgebyr på 500 kr. Dette beløb refunderes ikke. Bekræftelse på indmeldelse sendes efter skolens modtagelse af indmeldelsesgebyr på 500,- kr., som indbetales på: Reg. Nr. 7970 – Konto 2005822.

Vi opkræver desuden et gebyr på kr. 3.000 i september året før du skal starte. Gebyret dækker skoletøj, gymnastiktøj og skitur. Gebyret tilbagebetales ikke.

Vedrørende afbrudt skoleophold:

Hvis eleven/forældre ønsker at afbryde skoleopholdet i utide, skal det ske med 4 ugers varsel til udgangen af kursusuge. Varslet opsigelse forudsætter, at eleven fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør.

Forældre/værge forpligter sig også til at betale skolepenge i 4 uger ekstra, hvis opholdet afbrydes i utide, hvad enten det afbrydes af skolen eller fra elevens side. Hertil ydes ikke elevstatsstøtte – dvs. 4 ugers skolepenge uden statsstøtte = i skoleår2016/2017: 4 x 2.150 kr.